Herroepingsrecht


Volgens de wetgeving heb je als consument het recht op herroeping.

Je hebt het recht om een met Furry Fellows gesloten overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Furry Fellows door middel van een duidelijke verklaring per e-mail op de hoogte stellen van jouw beslissing om de overeenkomst binnen deze herroepingstermijn te herroepen.

Als je het contract herroept, zal Furry Fellows de gedane betaling binnen veertien dagen na ontvangst van jouw herroeping aan jou terugstorten. Hiervoor worden geen kosten voor jou in rekening gebracht.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig, indien Furry Fellows met instemming van de deelnemer vóór het einde van de herroepingstermijn met de uitvoering van de dienst is begonnen.