Algemene voorwaarden


1. Diensten en deelname

1.1 De diensten van Furry Fellows staan vermeld in de beschrijving van het trainingsaanbod en worden uitsluitend op basis van deze voorwaarden verleend. De genoemde prijzen zijn incl. 21% btw en zijn geldig voor trainingslocaties binnen de gemeenten Nijmegen, Berg en Dal, Kranenburg, Kleve en Bedburg-Hau.

1.2 De training en de gedragsbegeleiding zijn gebaseerd op de behoeften van de hondeneigenaren en de mogelijkheden van de honden. De trainer kan niet garanderen dat het gewenste trainingsdoel zal worden bereikt. Het succes van de training hangt in grote mate af van het oefenen buiten de trainingssessies.

1.3 Indien de weersomstandigheden onaanvaardbaar zijn of de trainer wegens ziekte verhinderd is, wordt de trainingssessie door de trainer afgelast. In deze gevallen zal met de klant een nieuwe datum worden afgesproken en zal de trainingssessie worden ingehaald.

1.4 De trainer kan op korte termijn wijzigingen aanbrengen met betrekking tot de locatie en het verloop van de les indien de plaatselijke omstandigheden dit vereisen.

1.5 Documenten en informatie verstrekt door Furry Fellows zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gereproduceerd of gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming. Niets uit deze documenten mag zonder schriftelijke toestemming in enigerlei vorm worden gereproduceerd of met behulp van elektronische systemen worden verwerkt, gedupliceerd of verspreid.

1.6 De trainer reageert op overtredingen van de cursusregels, geweld tegen honden of onacceptabel gedrag jegens de trainer en andere deelnemers met onmiddellijke uitsluiting van de training. In dat geval worden reeds gedane betalingen niet terugbetaald.

 

2. Vaccinaties en aansprakelijkheidsverzekering

2.1 De klanten verzekeren dat hun honden de vereiste inentingen hebben gekregen, dat de honden behandeld zijn tegen endo- en ectoparasieten en dat er een toereikende aansprakelijkheidsverzekering beschikbaar is. Op verzoek kunnen de hondeneigenaren het paspoort/vaccinatieboekje en de polis van aansprakelijkheidsverzekering tonen.

 

3. Afspraak annuleren

3.1 Afspraken voor privélessen en gedragsbegeleiding moeten ten minste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Lessen die niet tijdig worden geannuleerd, worden volledig in rekening gebracht.

3.2 Als klanten te laat komen op een afspraak is dit voor hun eigen rekening. Er is geen recht op korting op het lesgeld noch op verlenging van de lestijd.

3.3 De coaching-pakketten en de 5-strippenkaarten zijn 3 maanden geldig.

 

4. Betaling

4.1 Na de eerste trainingsafspraak wordt de factuur voor een privéles, voor een coaching-pakket of voor een 5-strippenkaart per e-mail naar de klant gestuurd. De betaling is verschuldigd binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en dient volledig per bankoverschrijving te geschieden.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Furry Fellows aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ziekte of letsel opgelopen door de hondeneigenaar, door de hond, door begeleiders tijdens de training of door andere honden of personen die aan de training deelnemen.

5.2 Schade aan eigendommen van Furry Fellows wordt hersteld op kosten van degene die de schade heeft veroorzaakt.

5.3 Indien de cursist minderjarig is, zijn de ouders aansprakelijk voor de naleving van de algemene voorwaarden en de cursusregels.

 

6. Salvatorische clausule

6.1 Indien één of meerdere artikels van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.